Project voor DS landschapsarchitecten

Voor dit project hebben mijn team en ik de stelling 'het gebruik van glas in de bouw en bij constructies heeft nadelige effecten op de natuur en omgeving' op basis van grondig onderzoek bewezen. Ook moesten wij een passend alternatief vinden.

Tijdens dit project hebben wij verscheidene dingen onderzocht, zoals het zicht van vogels, de eigenschappen van glas, diverse gebouwen, dierenpopulaties, Uv-straling en nog veel meer.

Na het onderzoek kwamen wij inderdaad tot de conclusie dat het eerder genoemde gebruik van glas erg nadelig is voor de natuur en omgeving. Ook hebben wij doormiddel van de onderzoeken een bijpassend alternatief gevonden, namelijk, Uv-glas.

Nadat we onze gevonden resultaten hadden uitgewerkt tot drie sterk onderbouwde argumenten en een bekrachtigd alternatief konden wij deze met trots presenteren. 

 

Opdrachtgever: https://www.dsla.nl/ 

Vooronderzoek KP1
Word – 3,2 MB 66 downloads
Eindproduct KP1
Word – 1,3 MB 61 downloads

Project voor Gemeente Amsterdam

Bij dit project heb ik samen met mijn team onderzoek gedaan naar de verschillende soorten overlast en frustraties in ArenApoort. In dit gebied wordt namelijk veel gerenoveerd en vernieuwd, waarbij de nodige overlast wordt gecreëerd. Voor het onderzoek hebben wij verschillende betrokken partijen gesproken, waaronder de omwoners, de renoverende partijen en de Gemeente Amsterdam.

Door middel van deze gesprekken hebben wij vastgesteld wat voor overlasten en frustraties ervaren worden door de verschillende partijen. De grootste frustratie ligt bij de onderlinge communicatie. Er wordt namelijk beweert dat omwoners op de hoogte worden gesteld door middel van de 'Bouwapp' (een speciaal ontwikkelde app waarin lokale bouw- en renovatieprojecten berichten kunnen plaatsen, om zo de omwoners op de hoogte te houden), echter blijkt de app in praktijk minder effectief te zijn dan wordt gedacht. Daarom was het vervolg van de opdracht het bedenken van alternatieven.

Na een tweede onderzoek zijn we met een aantal alternatieven gekomen waaronder het gebruik van een lokale tv-zender, updates per brief en bovendien de plaatsing van een LED-scherm op het bouwterrein. Met deze alternatieven kunnen de meest actuele updates gedeeld worden, op een manier die voor iedereen toegankelijk is. Uiteindelijk hebben wij dit mogen presenteren aan de directie van het stadsdeel Zuidoost.

 

Opdrachtgever: https://www.amsterdam.nl/stadsdelen/zuidoost/

Vooronderzoek KP2
Word – 1,5 MB 65 downloads
Eindproduct KP2
Word – 530,5 KB 61 downloads

Project voor Houtdatwerkt

Gedurende dit project heb ik samen met mijn team een Tiny house ontworpen aan de hand van verschillende eisen vanuit de opdrachtgever. Hiervoor hebben wij eerst een grondig onderzoek gedaan naar verschillende aspecten van een Tiny house zoals, de timmerindustrie, producenten, houtskeletbouw, materialen, wetgeving en vooral off-grid wonen. Ook hebben wij bij aanvang een breed locatieonderzoek gedaan. Het erf waarop het Tiny house gebouwd zal worden ligt namelijk aan de voet van een dijk, wat onder andere zorgt voor een verzadigde bodem. 

Na deze onderzoeken zijn wij van start gegaan met het maken van een lookbook met materialen en moodboards voor het interieur en exterieur, om deze vervolgens te overleggen met de opdrachtgever. Na de terugkoppeling en wat kleine aanpassingen, konden we beginnen met het ontwerpen van het Tiny house en de plattegronden. Na veel trial and error hadden we een goedgekeurd eindresultaat bereikt.

Aan de hand van de ontwerpen en plattegronden hebben wij een 3D-model gemaakt waarin alle eisen en wensen van de opdrachtgever terugkwamen. Na meerdere overleggen en aanpassingen werd ook het 3D-model goedgekeurd.

Tot slot moest er ook een kostenberekening gemaakt worden. Hiervoor moesten wij rekening houden met het van te voren vastgestelde budget. Nadat we alle verschillende kostenposten op een rij hadden gezet, de geschatte kosten hiervan hadden opgezocht en de btw hadden toegevoegd, was ook de kostenberekening af. Nu kon het eindproduct en onderzoek als geheel gepresenteerd worden aan de opdrachtgever.

Vooronderzoek Meesterproef
Word – 168,1 KB 33 downloads
Eindproduct Meesterproef
Word – 16,0 MB 41 downloads

Project voor Contactmakers

Dit is het laatste project van mijn O&O traject op de middelbare school. Des te meer reden om dit project vlekkeloos te laten verlopen. Dit project bestaat in werkelijkheid uit twee projecten, waarbij het eerste project gezien kan worden als verdieping voor het tweede project. 

In eerste instantie werd aan ons gevraagd door Contactmaker, een begrip binnen de Nederlandse telecomsector, een onderzoek te verrichten naar verschillende invloeden die van toepassing zijn op de benodigde bezetting van een callcenter. Hiertoe kregen wij een ruwe dataset die wij zouden ontleden. 

Voordat wij deze dataset konden uitpluizen moesten we eerst een grote kennis ontwikkelen over de verschillende manieren van aanpak om dit te doen. Daarvoor gingen wij naar de HvA om daar een masterclass te volgen over dit onderwerp. In samenwerking met de docent hebben wij een groot deel van de dataset opgedeeld in kleinere delen die behapbaar zijn. Ook hebben wij gedurende de lessen onderzoek gedaan naar de werking van callcenters, verschillende datamodellen en nog veel meer. Uiteindelijk hebben we zoveel mogelijk data ontleed en verzameld. De verkregen informatie is vervolgens verwerkt in grafieken en cijfers. Met deze informatie konden wij vergelijkingen maken die nog meer inzicht gaven. Na dit proces hebben wij onze bevindingen overhandigd aan de opdrachtgever. 

De opdrachtgever vroeg ons toen of wij een vervolgopdracht wilden doen, gezien de tijd die wij nog over hadden. Hier stemde wij mee in omdat wij erg enthousiast waren over de vervolgopdracht. Hiervoor moesten wij namelijk de eerder gevonden informatie verwerken in een werkend model, dat zal dienen als voorspellingstool. Deze tool kan dan benut worden door bedrijven om een schatting te maken over hoeveel personeel nodig is voor hun callcenter op een bepaald tijdstip.

Ook voor deze opdracht was het nodig eerst een brede kennis te vergaren over welke verschillende soorten modellen er zijn, hoe programmeren werkt, welke codetalen geschikt zijn en de impact van AI-tools zoals ChatGPT. Vervolgens hebben wij in samenwerking met een ICT'er van Contactmakers zelf het model ontwikkeld en meerdere malen getest. De uiteindelijke bètaversie hebben we getest onder de klanten van Contactmakers met hun eigen data. De reacties waren zeer positief en het model vertoonde geen storingen of haperingen. Tot slot hebben wij het gehele traject in het kort gepresenteerd, waarmee het project beëindigd werd en de oplevering van het eindproduct voltooid was.

 

Vooronderzoek Meesterproef 2 0 Docx
Word – 277,5 KB 9 downloads
Eindproduct Meesterproef 2 0 Docx
Word – 264,2 KB 9 downloads

Maak jouw eigen website met JouwWeb